Sans For Børn

Sans For Børn

Hos Sans For Børn har vi mange års erfaring i at forstå børns adfærd ud fra et sensorisk perspektiv. Vi har haft rigtig mange dejlige børn mellem hænderne og har gennem kontinuerlig faglig uddannelse udviklet en specialiseret viden omkring sansernes betydning for barnets evne til at udvikle sig såvel motorisk som socialt, emotionelt og kognitivt. Den viden ønsker vi at udbrede til alle, der er sammen med børn i deres hverdag.

En sensorisk vurdering laver vi enten via spørgeskemaet ” Sensory Profile” eller ”Sensory Processing Messure”. Udover spørgeskemaet indhenter vi information gennem samtale med barnets forældre og/eller andre relevante voksne. På baggrund heraf udarbejdes typisk et skriftligt notat, som formidles til relevante voksne sammen med specifik vejledning i tiltag, som kan fremme barnets trivsel og deltagelse i meningsfulde aktiviteter. Omfanget af vurderingen samt prisen aftales individuelt. Kontakt os endelig for en uforpligtende snak.

Vi tilbyder desuden undervisning, foredrag og workshops til almen og special institutioner og skoler omhandlende forståelse for sanserne som en afgørende indgang til den gode og blivende læring og trivsel. Deltagerne vil få en teoretisk indførelse i sanseintegrationens principper, herunder hvordan vanskeligheder med sansebearbejdning og arousalregulering identificeres samt indblik i interventionsstrategier i barnets hverdag, fx gennem en justering af tilgangen til barnet og indretning af miljøet.

Deltagerne får indblik i, hvordan den velregulerede og veludviklede sansebearbejdning har indflydelse på trivsel og evnen til at forankre ny viden. Deltagerne vil opnå indsigt og viden om, hvordan sanserne stimuleres og inddrages i den daglige omgang med børnene; ikke blot i form af en rytmiktime, et frikvarter eller det korte “brain-break” men som en integreret del af hverdagen, undervisningen og legen.