Barn i bevægelse

Barn i bevægelse

Barn i bevægelse tilbyder rådgivning, vejledning og undersøgelse af børn i alle aldre. Der tilbydes hjemmetræning efter § 32 i serviceloven. Barn i bevægelse tilbyder også Halliwick svømning, Mitii og sansemotorisk træning til børn med funktionsnedsættelse.