Barn i bevægelse

Barn i bevægelse

Barn i bevægelse tilbyder rådgivning, vejledning og undersøgelse af børn og unge med sansemotoriske vanskeligheder, dyspraksi, cp, autisme m.m.. Der tilbydes hjemmetræning efter § 32.