Børn i bevægelse

Børn i bevægelse

Udredning og behandling af børn med nedsat funktion indenfor for det sociale, adfærdsmæssige, motoriske og indlæringsmæssige område. Vejledning med konkrete forslag til indsats i hjem, skole og på institution. Erfaring med børn indenfor autisme- og ADHDspektret, adoptivbørn. Foredrag.