Pernille Jul Skovby

Pernille Jul Skovby

Børneterapi v. Pernille Jul Skovby

Hvis du oplever, at dit barn er stresset, motorisk uroligt, har svært ved at koncentrere sig, har spiseproblemer eller voldsomme raserianfald, kan det være relevant at kontakte en ergoterapeut med speciale i børn.

Jeg har mere end 25 års erfaring i det ergoterapeutiske arbejde med børn, unge og deres familier. Gennem tiden har jeg specialiseret mig indenfor sansemotorik og sanseintegration, samt mundmotorik og spiseproblemer og har især stor erfaring i arbejdet med børn med en ADHD- eller autismediagnose.

Jeg tilbyder undersøgelser og vejledningsforløb i forbindelse med udarbejdelse af sanseprofil  til forældre og professionelle omkring barnet/den unge.

Derudover arbejder jeg med børn der har spiseudfordringer, her bruger jeg behandlingsprincipper fra bla. OMFT  og SOS approach to feeding.

Flere og flere børn og unge oplever mistrivsel i form af bl.a. stress og angst, og et overbelastet nervesystem. I nogle situationer medføre dette yderligere ufrivilligt skolefravær (skolevægring). Jeg kan hjælpe til at synliggøre hvad der kan ligge til grund for denne mistrivsel. Samt hjælpe til en større forståelse af hvilke mekanismer der er i spil når et barns nervesystem er overbelastet, og hvordan vi gennem en anerkendende tilgang kan hjælpe barnet tilbage i trivsel.

Kontakt mig for en uforpligtende samtale.