Dysfagiklinikken v/Annette Kjærsgaard

Dysfagiklinikken v/Annette Kjærsgaard

Annette Kjærsgaard er ergoterapeutisk specialist indenfor senhjerneskade med mere end 30 års klinisk erfaring, Instruktør i Facial Oral Tract Therapy (F.O.T.T.) samt har en PhD inden for dysfagi og rehabilitering – se også mit CV på www.annettekjaersgaard.dk

Dysfagiklinikken tilbyder:

  • Systematisk udredning og behandling af ansigt, mund og svælg inden der tilrettelægges et individuelt behandlingsforløb, hvor der evt. også udarbejdes program til selvtræning, spiseinformation samt efterfølgende opfølgning og vejledning.
  • Mono- og tværfaglig undervisning omkring dysfagi.
  • Rehabilitering af borgere med hjerneskade eller hoved-hals-kræft.

Dysfagiklinikken er godkendt som behandler på avanceret niveau under Frit valg af genoptræning (www.mingenoptraening.dk) inden for fagområderne: Geriatri, Neurologi, Onkologi, Almen svækkelse og Pædiatrisk neurologi.