Ergo-Barn

Ergo-Barn

Specifik udredning af barnets udfordringer på krops- og aktivitets niveau; hvad hæmmer barnet rent fysisk/sansemotorisk og hvilke udfordringer giver det barnet i hverdagen. Herudfra træning/stimulation, kompensation samt vejledning/sparring til de primære voksne i barnets dagligdag.