Ergo-Huset v/Åse Thomsen

Ergo-Huset v/Åse Thomsen

Hos Ergo-Huset møder du Åse Thomsen, ergoterapeut og født i 1973.
Ergo-Huset har praksis i lokaler i en del af eget parcelhus, med hyggelig hjemlige omgivelser.
Min helt store passion og interesse lægger hos børn og unge. Det er vigtigt for mig, at hjælpe dem bedst muligt videre i deres liv uanset alder og udfordringer.
Med min 12 års erfaring som dagplejer kender jeg vigtigheden af være så selvhjulpen som muligt. Samt at kunne deltage i de samme hverdagsaktiviteteter som jævnaldrende.

Jeg udbyder stimulastikhold inkl. babymassage, fordelt på 3 aldersopdelte hold; 2-4 mdr., 5-7 mdr. og 8 mdr. og op.
Stimulastik og/eller babymassage kan også foregå i mødregrupper i private hjem eller som individuelle forløb.

Ergo-Huset tilbyder i perioder også sansemotorikhold for skolebørn i skolens gymnastiksal.

For børn og unge med sansemotoriske udfordringer og/eller manglende trivsel og udvikling, tilrettelægges individuelle forløb med træning og øvelser både i Ergo-Huset og hjemme.

Jeg har kursus i:
– stimulastik instruktør
– Baby- og børnemassage
– Grundkursus i sanseintegration
– De primitive refleksers betydning for læringsparathed
– Sensory Profil modul 1 og 2

Jeg er kreativ i min tankegang, tilrettelæggelse og udførelse så legene/øvelserne passer præcis til det enkelte barn.

Jeg er meget gerne behjælpelig med afprøvning af div. hjælpemidler feks. ift. motorisk uro i forskellige situationer.

Jeg kan altid kontaktes for en uforpligtende samtale og svare meget gerne på spørgsmål.