ErgoAnalyse

ErgoAnalyse

Konsulentbistand i forhold til analyse og vurdering af hjælpemiddelbehovet, herunder kognitive og kommunikative hjælpemidler samt betjeningshjælpemidler til computeren. Konsulentbistand og supervision af pædagogisk personale i forhold til aktivitetsanalyse, inddragelse af hjælpemidler, hjælpemiddelansøgninger og en systematisk pædagogisk tilgang til borgeren med handicap.