ergokonsulent

ergokonsulent

Undersøgelse af børn 0-16 år med problemer i hverdagen i frohold til leg, læring, trivsel, motorik, sansebearbejdning og sociale færdigheder. Vejledning af forældre og netværk omkring barnet. Stimulastik – stimulation/gymnastik for børn 0-1 år. Sensorisk profil.