Ergoterapi og Sanser v/Camilla Hylager

Ergoterapi og Sanser v/Camilla Hylager

Behandling af krop, hjerne, psyke og sanser målrettet unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelse, AD(H)D, angst, stress, belastningsreaktioner eller lignende symptomer gennem aktivitet og deltagelse som fremmer trivsel.

Jeg tilbyder sensorisk undersøgelse og behandlingsforløb, naturbaseret ergoterapi med heste, selvforståelsesforløb, trivselsforløb, rådgivning af arbejdsmiljø relateret til målgruppen og vejledning/rådgivning til professionelle og pårørende.