Ergoterapi & Træning

Ergoterapi & Træning

Hos Ergoterapi & Træning er der øget fokus på at sikre kvalitet og effektivitet i dit samlede patient- eller brugerforløb, som har til hensigt at understøtte og udvikle dine ressourcer og mestring af aktivitet og deltagelse i hverdagslivet.