ErgoZonen

ErgoZonen

Jeg har som ergoterapeut mere end 15 års erfaring i arbejdet med børn og voksne, med forskellige diagnoser og funktionsnedsættelser som f.eks. ADHD, austismespektrumforstyrrelser, hjerneskade, psykiske problemstillinger eller udviklingshæmning.

Det er min passion at hjælpe børn og unge, der har vanskeligheder med at deltage i hverdagsaktiviteter, har nedsat trivsel eller problemer med motorik og sansning. Med min brede erfaring, mit rolige sind og min evne til at skabe relationer, hvor jeg lytter nærværende og har en anerkendende tilgang, hjælper jeg ikke kun barnet, men hele familien til en nemmere og gladere hverdag.

Jeg tilbyder altid individuelle forløb, så kontakt mig endelig, hvis du har brug for hjælp til dit barn.

Nedsat trivsel:

Børn kan, som voksne, have nedsat trivsel, grundet et overbelastet autonomt nervesystem over en længere periode. Set med en naturvidenskabelig tilgang, ændrer nervesystemet funktion, efter længere tids overbelastning. Adrenalin og noradrenalin mærkes i kroppen, og kortisol påvirker hjernen. Samtidig påvirker nedsat blodtilførsel til dele af hjernen samt mave-tarmsystemet barnets evne til at overskue hverdagen og giver ondt i maven.  Måske oplever du, at dit barn har:

 • ondt i maven eller andre steder i kroppen, uden fysisk forklaring. Lægen prøver måske med Movicol behandling
 • oplevelser af hjertebanken og overfladiske vejrtrækninger, hvor kroppen ryster og sveder
 • en ængstelig adfærd eller decideret angst
 • mange, voldsomme vredesudbrud og nedsmeltninger
 • skolevægring – eller manglende lyst til hjemmeundervisning
 • nedsat appetit eller endda spiseforstyrrelse
 • dårlig søvn
 • manglende overblik og lyst til aktiviteter
 • en følelse af ensomhed
 • fortsat vanskeligheder efter evt. et Cool Kids forløb eller psykologhjælp

Du og dit barn får:

 • En undersøgelse og øget forståelse for, hvad der tænder barnets nervesystem i hverdagen, og hvad der sker i hjerne og krop, forklaret i et tilpasset sprog.
 • Anerkendelse af barnets oplevelser. For når barnet siger, det har ondt i maven, så har det ondt! Forklaringen skal findes i hjernen; Nemlig i neurotransmittere og hormoner.
 • Individuel rådgivning og evt. et behandlingsforløb. Her skal vi arbejde netop med neurotransmittere og hormoner, for at få nervesystemet beroliget. Behandlingen – eller vejledning om behandling hjemme – består af 3 ting:
  1. Sjov, fysisk aktivitet
  2. Berøring
  3. Dybe vejrtrækninger
 • En nemmere hverdag med et gladere barn og færre frustrationer som forælder.

Jeg tager, i tilgangen til barnet, samt i undersøgelsen og behandlingen udgangspunkt i Pernille Thomsens måde at anskue det overbelastede nervesystem samt behandling heraf. Hun har bl.a. skrevet bøgerne ”Børn, stress og søhestemad” samt ” Du skal huske at fodre din søhest”. Er der behov for yderligere, gør jeg brug af andre metoder og tilgange, f.eks. kognitiv terapi.

Sansemodulationsvanskeligheder:

Barnet kan have vanskeligheder med sansebearbejdningen, ved enten at over- eller underreagere på sanseindtryk. Måske oplever du, at dit barn har:

 • dårlig balance
 • svært ved at koordinere bevægelser
 • overdreven lys / lyd / lugt-følsomhed
 • søvnbesvær
 • udfordringer med at være vild / urolig eller meget stille
 • indlæringsvanskeligheder
 • svært ved at koncentrere sig
 • behov for meget faste rutiner og forudsigelighed
 • svært ved at mærke sin krop
 • svært ved at tage tøj af og på
 • et stort behov for kontrol
 • svært ved at spise og er til én bestemt type mad
 • udfordringer med berøring fra bestemt slags tøj
 • tendens til at undgå beskidte fingre

Du og dit barn får:

 • En grundig undersøgelse, som består af et struktureret interview v.hj.a. Sensorisk Profil, af enten barnet eller barnets forældre samt 45 min. observation af barnet.
 • Tolkning og en skriftlig rapport.
 • Tilbagemelding på undersøgelsen, inkl. vejledning ift. hvordan barnet kan hjælpes til bedre trivsel og mulighed for deltagelse i hverdagslivet.
 • Opfølgning efter 3. mdr.
 • En nemmere hverdag for barnet og hele familien.

Sanseintegrationsvanskeligheder:

Barnet kan også være udfordret i forhold til sanseintegration, hvor vanskelighederne har mere motorisk karakter. Måske oplever du at dit barn har:

 • Vanskeligheder med at få hovedet ud af lodlinje. F.eks. reagerer ved at blive ked af det eller vred, når det skal slå kolbøtter, trille eller lignende. Måske undgår barnet helt at rutche, gynge, vippe eller tumle vildt.
 • Svært ved at koordinere sine bevægelser, ved aktiviteter, hvor begge hænder skal bruges eller aktiviteter, der kræver gentagne bevægelser, f.eks. at klippe, skrive, spille med bold, hoppe gadedrengehop.
 • Vanskeligheder med motorisk planlægning, f.eks. med at afstemme muskelkraft og hvilken rækkefølge, barnet skal udføre bevægelser i, i en given handling.
 • Vanskeligheder med konkrete færdigheder, som f.eks. at tage tøj af og på, at spise med bestik eller andet.

Du og dit barn får:

 • En grundig undersøgelse ved hjælp af samtale med barnet og dets forældre samt observationer af barnet i bevægelse.
 • Vejledning i, hvordan I, ved hjælp af hverdagsaktiviteter, kan træne barnet for at forbedre motoriske færdigheder.
 • Ved behov, et behandlingsforløb, hvor barnets motoriske færdigheder udfordres inden for barnets nærmeste udviklingszone, så der kan ske en forbedring af motorikken og sanseintegrationen.
 • Større trivsel, bedre motorik og en gladere hverdag.

Jeg tager, i undersøgelsen, vejledningen og behandlingen udgangspunkt i teori omkring sanseintegrationsbehandling.

Kontakt mig og få en gratis, uforpligtende samtale om mulighederne for undersøgelse, vejledning og behandling.

Jeg er desuden under uddannelse til eksamineret RAB Zoneterapeut, som forventes afsluttet juni 2021, og kan med Zoneterapien ligeledes hjælpe både børn og forældre.

Min hjemmeside, med nyt navn, er under opbygning men du kan følge mig på min facebookside: ErgoZonen – for din sundhed, indre ro og balance.