Ulla Knudsen

Ulla Knudsen

Jeg har som ergoterapeut 16 års erfaring i arbejdet med børn og voksne, med forskellige diagnoser og funktionsnedsættelser som f.eks. ADHD, austismespektrumforstyrrelser, hjerneskade, psykiske problemstillinger eller udviklingshæmning.

Jeg har suppleret med en uddannelse som TeenTrivsel Mentor ved Susanne Søndergaard, TeenTrivsel samt flere kurser inden for børneområdet, bl.a. ved fysioterapeut Pernille Thomsen om børn og mental sundhed.

Det er min passion at hjælpe børn og unge, der har vanskeligheder med at deltage i hverdagsaktiviteter, har nedsat trivsel eller problemer med motorik og sansning. Med min brede erfaring, mit rolige sind og min evne til at skabe relationer, hvor jeg lytter nærværende og har en anerkendende tilgang, hjælper jeg ikke kun barnet, men hele familien til en nemmere og gladere hverdag.

Jeg tilbyder  angsthåndteringsforløb, individuelt eller i gruppe, samt forældresparring, men inden der træffes en beslutning, tilbydes en afklarende og uforpligtende samtale, hvor vi sammen finder frem til, hvordan jeg kan hjælpe dit barn / din teenager og ikke mindst hele familien.

Nedsat trivsel:

Børn kan, som voksne, have nedsat trivsel, grundet et overbelastet autonomt nervesystem over en længere periode. Set med en naturvidenskabelig tilgang, ændrer nervesystemet funktion, efter længere tids overbelastning. Adrenalin og noradrenalin mærkes i kroppen, og kortisol påvirker hjernen. Samtidig påvirker nedsat blodtilførsel til dele af hjernen samt mave-tarmsystemet barnets evne til at overskue hverdagen og giver ondt i maven.  Måske oplever du, at dit barn har:

 • ondt i maven eller andre steder i kroppen, uden fysisk forklaring. Lægen prøver måske med Movicol behandling
 • oplevelser af hjertebanken og overfladiske vejrtrækninger, hvor kroppen ryster og sveder
 • en ængstelig adfærd eller decideret angst
 • mange, voldsomme vredesudbrud og nedsmeltninger
 • skolevægring – eller manglende lyst til hjemmeundervisning
 • nedsat appetit eller endda spiseforstyrrelse
 • dårlig søvn
 • manglende overblik og lyst til aktiviteter
 • en følelse af ensomhed
 • fortsat vanskeligheder efter evt. et Cool Kids forløb eller psykologhjælp

Du og dit barn får:

 • En afdækning af, hvori mistrivslen ligger.
 • En øget forståelse af barnets overbelastede nervesystem – hvad der tænder det, hvad der sker i hjerne og krop, og hvordan der kan skabes ro herpå, forklaret i et tilpasset sprog.
 • Anerkendelse af barnets og dine oplevelser.
 • Et individuelt tilrettelagt forløb (a` 5 eller 10 gange), hvor der vælges det, der giver bedst mening i forhold til den enkeltes mistrivsel, alder og kognitive forståelse. Forløbet, og forslag til opgaver hjemme, kan består af:
  • Kognitive redskaber, hvormed den unge blandt andet får en forståelse af, at dets tanker fører til følelser, og at dets følelser fører til handlinger.
  • Sjov, fysisk aktivitet, hvor pulsen kommer op. Dermed frigøres endorfin, serotonin og dopamin, som gør os i godt humør. Derudover frigøres noget, der hedder BDNF; brain-derived neurotrophic factor. Dette beskytter eksisterende celler i hjernen og er med til at danne nye celler.
  • Berøring, hvor der frigives Oxytocin og Serotonin. Oxytocin er et hormon, der får os til at føle os godt tilpas. Serotonin er det samme, som der er i antidepressiv medicin. Berøring beroliger et uroligt nervesystem.
  • Dybe vejrtrækninger, hvor barnet, v.hj.a. tilpassede teknikker og aktiviteter, øver at trække vejret helt dybt. Dette beroliger ligeledes nervesystemet.
  • Evt. ledsagelse og støtte ved besøg hos læge, psykolog, skole eller lignende.

Sansemodulationsvanskeligheder:

Barnet kan have vanskeligheder med sansebearbejdningen, ved enten at have en lav eller høj tolerance over for sanseindtryk. Måske oplever du, at dit barn har:

 • dårlig balance
 • svært ved at koordinere bevægelser
 • overdreven lys / lyd / lugt-følsomhed
 • søvnbesvær
 • udfordringer med at være vild / urolig eller meget stille
 • indlæringsvanskeligheder
 • svært ved at koncentrere sig
 • behov for meget faste rutiner og forudsigelighed
 • svært ved at mærke sin krop
 • svært ved at tage tøj af og på
 • et stort behov for kontrol
 • svært ved at spise og er til én bestemt type mad
 • udfordringer med berøring fra bestemt slags tøj
 • tendens til at undgå beskidte fingre

Du og dit barn får:

 • En grundig undersøgelse, som består af et struktureret interview v.hj.a. Sensorisk Profil, af enten barnet eller barnets forældre samt 45 min. observation af barnet.
 • Tolkning og en skriftlig rapport.
 • Tilbagemelding på undersøgelsen, inkl. vejledning ift. hvordan barnet kan hjælpes til bedre trivsel og mulighed for deltagelse i hverdagslivet.
 • Opfølgning efter 3. mdr.
 • En nemmere hverdag for barnet og hele familien.

Jeg er desuden uddannet RAB Zoneterapeut og tilbyder Zoneterapi samt NADA til børn som voksne.

Jeg glæder mig til at se dig og dit barn 🙂