Frølich Ergonomi v/Else Frølich

Frølich Ergonomi v/Else Frølich

Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning. Rådgivning og undervisning vedr. fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Ergonomi, arbejdsfastholdelse, trivsel, arbejdsglæde, nedbringelse af sygefravær. Indretning af arbejdspladsen, hensigtsmæssig brug af kroppen, valg og tilpasning af arbejdsredskaber og hjælpemidler. Afhjælpning af problemer og gener.