Gilles Delègue

Gilles Delègue

At hjælpe børn og voksne med aktivitetsproblemer ved at tilbyde den seneste og bedste ergoterapeutiske screening og behandling igennem aktiviteter.
At udføre grundige aktivitetsanalyser for kommuner, så de kan træffe gode afgørelser i henhold til Servicelovens §83, §112, §113 og §116.
At yde vejledning til indretning af bolig i forhold til handicap.
At hjælpe kommuner i forhold til klagesager.