Glade Sanser v. Jane Mosholm Vorting

Glade Sanser v. Jane Mosholm Vorting

Sensory Profile/Sensorisk Profil

Jeg har specialiseret mig i at udarbejde sensoriske profiler, der kortlægger den enkelte persons sansemæssige behov. Med mine 10 års erfaring inden for sanseintegration kan jeg hjælpe med at identificere og adressere sanseintegrationsvanskeligheder.

Når du vælger at bestille en sensorisk profil gennem mig, kan du forvente en omfattende rapport, som kan være et værdifuldt bilag til diverse ansøgninger, udredninger og beskrivelser til eksterne samarbejdspartnere. Denne rapport kan også udvides med en individuelt tilpasset interventionsplan, som har til formål til at omsætte den opnåede viden til praksis.

Den individuelle interventionsplan kan være afgørende for at gøre den nye viden mere håndgribelig og anvendelig. Den kan inkludere specifikke anbefalinger til, hvordan man bedst muligt tilgodeser personens behov for sansestimulering på forskellige tidspunkter i løbet af dagen. Der gives en nyttig liste over hensigtsmæssige aktiviteter og tilgange, der kan imødekomme disse individuelle behov.

Ergoterapi

På nogle tidspunkter i livet kan vi få behov for hjælp til at mestre vores liv; måske skal færdigheder genlæres efter et stroke, eller måske skal energien forvaltes mere hensigtsmæssigt efter et stressforløb eller hjernerystelse.

Jeg hjælper gerne med at kortlægge behovet og tilbyder træning gennem ergoterapi.