Anette Ellegård Navne

Anette Ellegård Navne

Har du svært ved at klare hverdagen og arbejdet efter en hjernerystelse, senhjerneskade, stress periode eller anden sygdom?

Erfaringer fra de mange år, viser at:

  • 9 ud af 10 kommer godt tilbage til arbejdet
  • Alle lærer om energiforvaltning og får mere energi og overskud.

Vil du vide mere? Kontakt:

Anette Ellegård Navne. Privatpraktiserende ergoterapeut & Coach. Se hjemmesiden www.anetteellegaardnavne.dk eller ring på Tlf: 41423266

Der tilbydes: Ergoterapeutiske konsulentydelser og rådgivning til alle sygdomsforløb. Ergoterapeutisk undersøgelse, udredning og funktionsevnevurdering af din helhedssituation.

Udviklings- og mestringsforløb efter sygdom, hjernerystelse, senhjerneskade og stressperioder.

Energiforvaltning til at skabe balance og overskud i hverdagen.

Sammen med dig udarbejdes der realistiske mål og handleplaner, til at få et aktivt og værdigt privat- og arbejdsliv, på trods af sygdom.

Opnå optimalt arbejdsmiljø:

Foredrag om – og rådgivning i Ergonomi på arbejdspladser. Optimering af den eksisterende arbejdsplads og arbejdsstillinger. Der tages udgangspunkt i kroppens naturlige anatomi og hvordan kroppen bruges mest hensigtsmæssigt og den nødvendige balance, mellem aktivitet, variation og hvile.

Individuel Ergonomisk rådgivning til optimal arbejdspladsindretning og arbejdsstillinger. Rådgivning til APV. Rådgivning i fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Funktionsevnevurderinger. Arbejdsevnevurderinger. Hjemmearbejdspladsvurderinger.  Erhvervsrettet rehabiliteringsforløb. Kom godt tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdomsforløb.

Ergoterapi og coaching gør din hverdag mulig igen.

Coaching sessions og personlig udvikling. Stress og erhvervscoaching. Empowerment som tilgang. Bliv aktiv aktør i dit eget liv. Få fokus på ressourcer og handlemuligheder. Opnå dine drømme og mål. Få mere overskud og livskvalitet i hverdagen.

Fokus på individuelle vurderinger og sammenhængende rehabiliterende forløb. Udgangspunktet er dine ønsker og behov og kommunikationen er coachende og anerkendende.