ERGO Konsulenten

ERGO Konsulenten

ERGO Konsulenten v/Anette Ellegård Navne. Privatpraktiserende ergoterapeut og Coach. Tilbyder Sundhedsfremmende Ergoterapi:

Ergoterapeutiske konsulentydelser og rådgivning til alle sygdomsforløb. Der tilbydes Ergoterapeutisk undersøgelse, udredning og vurdering af dit aktuelle funktionsniveau.
Udviklings- og mestringsforløb til senhjerneskadede og andre diagnoser. Energiforvaltning til at skabe balance og give overskud i hverdagen. Sammen med dig udarbejdes der realistiske mål og handleplaner, til at få et aktivt og værdigt privat- og arbejdsliv, på trods af sygdom.

Foredrag om – og undervisning i Ergonomi på arbejdspladser. Optimering af den eksisterende arbejdsplads og arbejdsstillinger. Der tages udgangspunkt i kroppens naturlige anatomi og hvordan kroppens bruges mest hensigtsmæssigt og den nødvendige balance, mellem aktivitet, variation og hvile. Individuel Ergonomisk rådgivning til optimal arbejdspladsindretning og arbejdsstillinger. Rådgivning til APV. Rådgivning i fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Funktionsevnevurderinger. Arbejdsevnevurderinger. Hjemmearbejdspladsvurderinger. Opnå optimalt arbejdsmiljø. Erhvervsrettet rehabiliteringsforløb. Kom godt tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdomsforløb. ERGO Konsulenten gør din hverdag mulig igen.

Coaching sessions og personlig udvikling. Stress og erhvervscoaching. Empowerment som tilgang. Bliv aktiv aktør i dit eget liv. Få fokus på ressourcer og handlemuligheder. Opnå dine drømme og mål. Få mere overskud og livskvalitet i hverdagen.

Fokus på individuelle vurderinger og sammenhængende rehabiliterende forløb. Udgangspunktet er dine ønsker og behov og kommunikationen er coachende og anerkendende.