ERGO Konsulenten

ERGO Konsulenten

Tilbyder Sundhedsfremmende Ergoterapi:

Ergoterapeutiske konsulentydelser og rådgivning til alle sygdomsforløb.

Arbejdspladsvurdering og ergonomisk vejledning. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Funktionsevnevurderinger. Arbejdsevnevurderinger.

Coaching sessions og forløb.

Fokus på individuelle vurderinger og sammenhængende rehabiliterende forløb. Udgangspunktet er dine ønsker og behov og kommunikationen er anerkendende.