Københavns Mobile Ergoterapi

Københavns Mobile Ergoterapi

Københavns Mobile Ergoterapi er en udekørende klinik, der blev startet op i 2012. Der tilbydes specialiseret ergoterapi indenfor hjerneskade og dysfagi området (herunder også facialisparese/lammelse af ansigtets muskler) i eget hjem og næromgivelser. Med træning i hjemmet mener vi at vi aktivitetstræner borgeren i de omgivelser, hvor aktiviteterne reelt set foregår. Vi tilpasser miljøet hvis det er nødvendigt for at give den ramte bedst mulig selvstændighed i de aktiviteter der giver dem livskvalitet.
Vi står til rådighed for både private borgere og deres pårørende/nærmeste netværk, men også til de offentlige og private institutioner.
Til sidstnævnte tilbyder vi os som supplerende ergoterapeut ressourcer i specialiserede forløb og komplekse sager. Vi står også til rådighed hvis det drejer sig om supervisionsforløb og undervisning.
Som ergoterapeuter har vi den store overblik over borgerens træningsbehov. Derfor har vi et godt samarbejde med øvrige ergoterapeuter samt fagfolk indenfor samme behandlingsområde fx. fysioterapeuter, hjerneskadekoordinatorer, neuropsykologer og logopæder. Københavns Mobile Ergoterapi tilbyder et sammenstrikket behandlingsforløb efter borgers ønsker og behov. Læs mere på www.mobilergoterapi.dk.

Vi er godkendt i Frit valg til genoptræning både som behandlere indenfor basis og avanceret forløb.