Liza Dalby

Liza Dalby

Mit særlige fokus er, når balancen i livets aktiviteter bliver udfordret af perioder med store ændringer og tab. Det tager tid at lære at omstille sig til et tab og finde ud af at lære at leve med sorgen. Selve sorgprocessen kan skabe behov for psykologfaglig bistand. Både på kort og på længere sigt kan jeg støtte dig i at håndtere en gradvis tilpasning og graduering af de aktiviteter, som du finder nødvendige og meningsfulde. Dette for at du genvinder mere fodfæste, og forhåbentlig gradvist mærker glæden og meningsfuldheden i dit liv. ​

Eksempler på mit bidrag for at du tiltagende genvinder balance:

  • At hjælpe dig til at skabe overblik og prioritere nødvendige og meningsfulde aktiviteter.
  • At du lærer din sorg at kende herunder reaktioner i kroppen, dine følelser og tanker, udsving i løbet af døgnet, fordybelse i sorgen og aktiviteter der afleder.
  • At støtte dig i at opøve egenomsorg ved at finde positive aktiviteter for at have kræfter til sorgen.
  • At bidrage til at du genfinder mening og værdi i livet og sætter opnåelige mål for fremtiden

For tidsbestilling – eller gratis afklarende samtale i forhold til hvordan jeg kan hjælpe dig, kan jeg kontaktes pr. telefon eller mail.