Maria R. M. Vogt

Maria R. M. Vogt

Kursus – og konsulentvirksomhed inden for sanseintegration, hjælpemidler, velfærdsteknologi, boligændringer og bil.

Konsulentbistand til private Kommuner, Regioner, virksomheder og organisationer.