MB ergonomi

MB ergonomi

Arbejdsmiljø hos borgere med personlig hjælp.

Jeg tilbyder BPA-firmaer, borgere med en BPA-ordning og kommuner kort fortalt hele pakken i fht. at opnå et forsvarligt arbejdsmiljø for hjælperne og værdige forflytninger for borgeren.

Støttestrømpeprojekt.

Jeg samarbejder med den enkelte kommune om at planlægge og iværksætte en effektiv og målrettet indsats, som vil spare rigtig mange timer i hjemmeplejen, mindske arbejdsmiljøbelastningen for personalet og gøre borgerne selvhjulpne og øge livskvaliteten.

Træning og støtte til private.

Jeg tilbyder målrettet træning og støtte i eget hjem til private klienter, som oplever funktionsnedsættelse pga. sygdom eller alder, og som har behov for træning, støtte og vejledning udover det kommunen tilbyder.