MM marte meo v/Birgitte Lauritsen

MM marte meo v/Birgitte Lauritsen

Siden 1994 hvor jeg startede  inden for sundhedsvæsenet, har jeg arbejdet med almindelige ældre, demente og senhjerneskadede i eget hjem, på sygehus, på plejehjem, demensafsnit og på aktivitetscentre.

Som ergoterapeut har jeg arbejdet med børn, unge med specielle behov, psykisk syge og udviklingshæmmede, demente og senhjerneskadede på institution og i eget hjem.

Jeg har i perioden 2013 – 2018 arbejdet som selvstændig VISO specialist med mennesker med svær demens og andre senhjerneskader.

Arbejder som ergoterapeut & Marte Meo supervisor
Målgruppe: Mennesker med demens og andre senhjerneskader med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer.

Uddanner Marte Meo terapeuter

Rådgivning: Til professionelle ift. enkeltsager omkring samspil og kommunikation med mennesker med demens og andre senhjerneskader.

Rådgivning: Til pårørende til demensramte og andre senhjerneskadede ift. samspil og kommunikation, adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer.

Undervisning/foredrag/temadage indenfor følgende felt(er):

  • Marte Meo metoden og dens anvendelse.
  • Demens.
  • Sanseintegration forklædt som problemskabende adfærd.
  • Den tredelte hjerne.

Individuelle kompetence forløb for professionelle ift. Marte Meo metoden anvendt til mennesker med demens og andre senhjerneskader.