Mobilergo.dk

Mobilergo.dk

Ergoterapeutisk træning efter hjerneskade – i eget hjem. Jeg tilbyder privat genoptræning/vedligeholdende træning af hånd- og armfunktion, el-terapi, træning af spise-og synkeproblemer (dysfagi), træning ift. at blive bedre til at varetage dagligdags aktiviteter.

Jeg dækker Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn.