Motorikhuset v/ Mette Thostrup Børneergoterapeut

Motorikhuset v/ Mette Thostrup Børneergoterapeut

Velkommen til Motorikhuset.

 

Er dit barn udfordret i dagligdagen – i dagligdagsaktiviteter, i leg, i læring, i trivsel og i relationer?

 

Jeg, Mette Thostrup er uddannet ergoterapeut i 1994 og etablerede Motorikhuset (2005) som ejer, leder og børneergoterapeut.

 

I Motorikhuset styrker vi en sansemotorisk  stærk start, og støtter børn, der har problemer med motorik og sanseintegration.

 

Børn, som udfordres i deres dagligdag, har brug for hjælp og skal støttes i deres udvikling.

VISIONEN er at hjælpe disse børn, ved at støtte børnene og deres voksne til at få øje på ressourcer og muligheder til udvikling.

MOTORIKHUSET er en specialiseret Ergoterapeutisk Børneklinik, som tilbyder ergoterapi til børn, deres voksne, samt fagpersoner.

Jeg tror på, at alle børn har ressourcer og muligheder for udvikling, uanset hvilke udfordringer der er. En tro på at du kan og et håb for forandring, er udvikling. Det er både de små og store spring, der giver trivsel i dagligdagen.

MOTIVATION OG LEG er to kernepunkter for mig. “Kan PIPPI, Kan jeg, Kan du!

”MULIGHEDSSANSEN” finder du i Motorikhuset. Her er ”ALT MULIGT”, som udgangspunkt.

Legen er barnets naturlige aktivitet, og igennem legen tilegner barnet sig viden om sig selv og omgivelserne.

ERGOTERAPI til børn giver øget trivsel, glæde og udvikling af motoriske og sociale færdigheder gennem leg og daglige aktiviteter.

MOTORIKHUSET tilbyder individuel undersøgelses- og træningsforløb, holdtræning, stimulastik hold, foredrag og temadage.

“MOTORIKKEN I HUS OG SPRING UD I LIVET” med leg, spontanitet, glæde og kreativitet.
Det er det jeg brænder for i mit arbejde i Motorikhuset med børn og deres familier, som er udfordret i sanseintegration, motorik og trivsel.

Du er velkommen til at ringe eller læse mere på min hjemmeside www.motorikhuset.dk

På gensyn

Mette Thostrup

tlf. 40284864          kontakt@motorikhuset.dk          www.motorikhuset.dk