ErgoSpecialisten v/Nete Deela Rauhe Harreby

ErgoSpecialisten v/Nete Deela Rauhe Harreby

ErgoSpecialisten er et privatpraktiserende tilbud til dig, der ønsker professionel ergoterapeutisk behandling og træning, primært indenfor dysfagi.

I ErgoSpecialisten tilbydes:

  • Individuel specialiseret ergoterapeutisk behandling og træning til børn, unge, voksne og ældre
  • Faglig sparring og Konsulentydelser
  • Kurser og temadage om dysfagi.

 

Nete er aut. BSc.OT ergoterapeut i 2004, og har en 3-årig specialist uddannelse i Dysfagi, samt relevant efteruddannelse.

Nete er desuden dysfagi Instruktør, hvor hun er en ud af fire ergoterapeuter på landsplan, der sammen med to senior instruktørspecialister indenfor dysfagi og Facio-Oral-Tract-Terapi skal kvalitetssikre evidensbaseret efteruddannelse og kurser til ergoterapeuter indenfor dysfagi.

Nete har lavet flere udviklingsprojekter omhandlende dysfagi og er ideudvikler, projektejer og facilitator på projekter i samarbejde med kommuner og regioner, eks.: “Tidlig og styrket indsats for borgere med dysfagi på plejehjem”(2017), “Systematisk opsporing af dysfagi hos borgere med KOL i eget hjem” (2018), “TOBA- Tidlig Opsporing af begyndende tegn på sygdom hos Borgere i Aktivitetscentre” (2019), Systematisk opsporing af dysfagi hos ældre med demens”(2021), Systematisk opsporing, undersøgelse og behandling af dysfagi hos unge med CP samt hos borgere med Apoplexi.

Læs mere under www.ergospecialisten.dk