Neuropeut v/Christina Folkmann Hansen

Neuropeut v/Christina Folkmann Hansen

Neurofaglig konsulentbistand – På baggrund af stor praksiserfaring med neuropædagogik og neurorehabilitering yder jeg konsulentbistand til fagprofessionelle gennem faglig sparring, råd­givning, undervisning og projektledelse samt vejledning til borger og pårørende. Jeg har særlig viden om kognitive udfordringer, energiforvaltning og sanseintegration målrettet mennesker med hjerneskader, opmærksomhedsforstyrrelser og udviklings­handicap. Jeg er visospecialist, hvor fokus ofte omhandler at øge trivsel, mindske konflikt og frustration, skabe mulighed for meningsfuld aktivitet samt at forstå årsager til og formål med en vanskelig adfærd.