Personlig Ergoterapi

Personlig Ergoterapi

Jeg har været aut. ergoterapeut siden 2001 og har arbejdet både i Aarhus kommune, på lokalcenter og på plejehjem i Geriatrisk team på Aarhus Sygehus, som mentor og på Vejle Fjord rehabilitering.

Se mere om mine tilbud på www.personligergoterapi.dk