Psykologisk Ressource Center // v. Kia Ehlers

Psykologisk Ressource Center // v. Kia Ehlers

Jeg er selvstændig terapeut, autoristeret af Sundhedsstyrelsen via grunduddannelse som ergoterapeut i 2009.

 

Jeg har samarbejde med og har mit kontor i Psykologisk Ressource Center v. Kirsten Callesen i KBH, hvor jeg yder ydelser igennem.

Jeg yder individuel terapi til teenagere, unge voksne og erfarne voksne samt til forældre på vegne af deres børn.

Hovedsageligt kommer folk til mig når der er nyudredning og/eller senudredning af autisme, ADHD, ADD og/eller store sanseintegrationsvanskeligheder ift. sensitiviteter og manglende kropsfornemmelse hvorfor selvreguleringsfærdigheder er svære.