Sid Sundt - Østerbro

Sid Sundt - Østerbro

Er du i tvivl, om du kan indrette dig bedre på din arbejdsplads eller din hjemmearbejdsplads? Vi kan hjælpe dig med at arbejde sundt og aktivt forbygge at arbejdet eller computer-arbejdet skader dig.

Sid Sundt er en virksomhed med fokus på sund indretning af  arbejdspladsen, hvad enten det er på jobbet eller i privaten. Sid Sundt indretter arbejdspladsen ud fra den enkeltes individuelle behov og ud fra de til enhver tid gældende normer og lovkrav.

I vores job og uddannelse har vi viden og erfaring, om hvordan man indretter sin arbejdsplads på hensigtsmæssig vis. Vi kender til vigtigheden af at have en sund arbejdsplads, også i dit private hjem. En sund arbejdsplads vil være med til at forbygge gener, skader og forringet arbejdsevne, som ofte opstår i forbindelse med uhensigtsmæssig indretning. Allerede opståede gener og smerter vil kunne afhjælpes og forebygge at nye skader opstår.