Siddestillingskompagniet

Siddestillingskompagniet

Vi arbejder med komplekse siddestillinger, fx når der er opstået alvorlige tryksår.
Vi kan yde supervision og sidemandsoplæring, og vi kan tilbyde kurser, foredrag og implementeringsforløb til både bruger, pårørende og professionelle.