SPI-Consulting Company

SPI-Consulting Company

I min klinik tilbyder jeg konsulentbistand til kommuner, regioner og bo-steder, der varetager behandling af eller støtte til borgere med psykisk sårbarhed , autisme, udviklingsbetingede handicaps, demens mm. Jeg tilbyder supervision af fagpersonale, undervisning, kurser, foredrag. Jeg har en særlig viden om psykiatri og sanseintegration og tilbyder at udarbejde sanseprofiler. På autismeområdet tilbyder jeg selvforståelses kurser i samarbejde med Autismepotentiale i Århus.  Jeg har erfaring med implementering af metoder til nedbringelse af tvang i psykiatrien og viden om specialiserede koncepter til forskellige diagnosegrupper, primært unge og voksne.