Ergoterapeut Anja Larsen

Ergoterapeut Anja Larsen

Træning med fokus din trivsel i hverdagen

GENOPTRÆNING, VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING OG VEJLEDNING

Træning af hverdagsaktiviteter;

  • Almindelige gøremål der er svære eller ikke mulige at udføre, som at tage tøj på, lave mad, spise, handle ind, gå i haven mm.

Kognitive vanskeligheder;

  • Opmærksomhed, hjernetræthed, evnen til at skabe overblik, huske, planlægge og strukturere.

Kropslige stressreaktioner;

  • Indre uro og høj puls, søvnproblematikker, inaktivitet.

Neurologiske problemstillinger;

  • Sanseintegrationsproblematikker, lammelser.

Jeg kommer gerne til dig og træner i dit hjem

Bestillingsopgaver:

  • Funktionsvurderinger
  • Sensorisk undersøgelser ude fra Sensory Profile.

 

Godkendt leverandøren til fritvalgsordningen

(Sundhedslovens § 140, stk. 4-5 giver mulighed for, at Borgere, der udskrives fra hospital med en Genoptræningsplan, kan vælge at modtage Genoptræningen hos en privat leverandør, som KL har indgået aftale med, hvis Bopælskommunen ikke inden for 7 Dage efter udskrivning fra hospital kan tilbyde opstart af Genoptræningen.)

 

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale

Med venlig hilsen
Anja Larsen