Stine Ethelberg

Stine Ethelberg

Terapi og Hverdagsliv
Terapi og samtale

Vi tager fat der, hvor du oplever, du ikke fungerer optimalt i din hverdag.

Ubehag, kropslige symptomer, tanker, følelser eller bestemte handlinger, der gentager sig og står i vejen for den hverdag, du ønsker.

Et velreguleret nervesystem giver mulighed for at tage hensigtsmæssige valg, som gavner os.

Heling af hverdagstraumer skaber ro i nervesystemet og nye muligheder kan opstå.

Hverdagstraumer (og traumer) er de oplevelser vi ikke får bearbejdet hensigtsmæssigt, fordi oplevelsen overrasker os og vi ikke kan se en udvej i situationen.

I terapi og samtale forenes ergoterapiens evne til at analysere og graduere aktiviteter i hverdagen med mere alternative behandlingstilgange. Det betyder at vores samarbejde kan bestå af tankefeltterapi, energiarbejde og NLP som grundlæggende spørgeteknik. Du får mulighed for at mærke hvordan krop og sind kan hænge sammen. I terapien inddrages naturligt dele fra den humanistiske, eksistentialistiske og spirituelle tankegang.

At være forældre til et barn med udfordringer, kalder på ekstra forældrekompetencer. Har du brug for at blive set i dine kompetencer som forælder til et barn med udfordringer?

Ergoterapeut og terapeut Stine Ethelberg