Susanne Agger

Susanne Agger

Undersøgelse af børn og unge med udfordringer i dagligdagen i forhold til leg, læring, trivsel, sansebearbejdning, søvn, sociale færdigheder og deltagelse i hverdagens aktiviteter.
Vejledning af forældre og professionelle. Stor erfaring indenfor autisme.
Undervisning fx sansernes betydning for deltagelse i hverdagslivet.