Ergoterapeut Susanne Agger

Ergoterapeut Susanne Agger

Velkommen hos Ergoterapeut Susanne Agger.

Her kan du få hjælp til

  • Undersøgelse og behandling af børn og unge med udfordringer i dagligdagen i forhold til leg, læring, trivsel, sansebearbejdning, søvn, sociale færdigheder og deltagelse i hverdagens aktiviteter. Det kan være observation og analyse af daglige aktiviteter, sensorisk profil og afdækning af søvnproblematikker. Indsatsen kan være fysiske/ kropslige aktiviteter der giver balance i nervesystemet , støtte til at opnå gode strategier i hverdagen, træning af færdigheder og tilpasning af omgivelserne.
  • Selvforståelsesforløb for børn, unge med autisme, ADHD og mulige følger ex angst, stress, belastningssymptomer,  skolevægring.
  • Vejledning til forældre og professionelle.
  • Undervisning fx sansernes betydning for deltagelse i hverdagslivet. Sanser og autisme.

Jeg har stor erfaring i arbejdet med autisme og ADHD, herunder autismeforståelse, sansebearbejdning,  visualiseret, struktureret pædagogik og strategier. Det er altid mit sigte at yde støtte som kan implementeres i hverdagens meningsfulde aktiviteter og øge den enkeltes mestringsevne. Her vil du blive mødt med anerkendelse og med ressource fokuseret tilgang.