Westforestergo v/Julia Odintsova-Nimb

Westforestergo v/Julia Odintsova-Nimb

Selvstændig ergoterapeut med fokus på trivsel hos børn via sansemotorik, yoga og babymassage

Genoptræning/træning af klienter med ortopædkirurgiske problemstillinger.

Genoptræning/træning ifm. energiforvaltning

Funktionsevnevurderinger