Hvad er ergoterapi

Hvad er ergoterapi?

Ergoterapi har fokus på det enkelte menneskes muligheder for at udføre dagligdags aktiviteter. Når man mister eller får nedsat en eller flere fysiske, psykiske og sociale funktioner, kan man have gavn af ergoterapeutiske indsatser.

Hvordan arbejder en ergoterapeut?

En ergoterapeut tager altid udgangspunkt i det enkelte menneskes mål for at genvinde eller kompensere for mistet funktionsevne. Derfor handler ergoterapi om træning i hverdagens aktiviteter. Det kan handle om genoptræning, om ændringer i boligen eller på arbejdspladsen, om hjælpemidler – eller om at finde frem til metoder, der gør det overskueligt for det enkelte menneske at få struktur på hverdagen.

Hvad er målet med ergoterapeutens arbejde?

Ergoterapeuter træner din krop, psyke og hjerne, og udvikler dine sanser og færdigheder i samarbejde med dig. Ergoterapeuter lærer dig at bruge nye teknikker og teknologier, og tilpasser dine omgivelser og aktiviteter, så du kan klare hverdagen, uanset om det er i børnehaven, i skolen, på jobbet eller i hjemmet. Sammen finder vi frem til løsninger, som passer til dit liv. Til dine ressourcer og motivation. Til dine værdier og vaner. Målet er en hverdag med indhold og struktur, hvor du kan deltage i præcis de aktiviteter, som du finder meningsfulde.

Aktiviteterne og træningen kan foregå i hjemmet, på arbejdspladsen, i fritiden eller på sygehuse eller andre institutioner.

Du kan se mere om ergoterapi her:

Ergoterapeutforeningens logo

FindErgoterapeut.dk er udviklet af Ergoterapeutforeningen